Redesign advertentie opgeven botentekoop.nl

UX Redign advertentietunnel website Botentekoop.nl

Botentekoop.nl - opgeven van een advertentie
Uit onderzoek bleek dat bij het opgeven van een advertentie een groot gedeelte van de bezoekers voortijdig afhaakt. De grootste oorzaak hiervoor is de hoeveelheid mogelijkheden die de gebruiker krijgt aangeboden (zie hieronder).

Links is de situatie voor het herontwerp, rechts is een vergelijkbare pagina in het nieuwe ontwerp.
Door het weghalen van alle niet relevante koppelingen en informatie wordt de gebruiker als vanzelf door het proces gestuurd. Verdere verbeterpunten zijn het stappenplan bovenin en een duidelijke call to action.
Eerste stap - De basisinformatie
Dit is de MVP. Als de gebruiker deze pagina heeft ingevuld is zijn advertentie in basis klaar en kan hij een pakket gaan kiezen en de advertentie activeren...
Tweede stap - Het invullen van de details
...natuurlijk bieden we hem wel de mogelijkheid aan om meer details in te vullen, maar hij kan deze stap overslaan, wat ook duidelijk bovenaan de pagina staat.
Stap 3 - Kiezen van het pakket en toevoegingen
Hier kan de gebruiker zijn pakket kiezen. Voor het gemak hebben wij het meest gebruikte al geselecteerd.
Vierde stap - Controleren en betalen
Als laatste stap kan alles nog een keer bekeken en aangepast worden. Daarna verder naar betalen. Je gaat dan naar de betaalomgeving van de betreffende bank/credit card maatschappij. 
Klaar!
Nu de advertentie klaar en geplaatst is zien we de branding van de site weer terug, inc headermenu en footer. De gebruiker kan zijn advertentie op de website bekijken en deze gelijk delen via social media.
Back to Top